Temeljne odredbe

 1. Uvjeti i pravila korištenja vrijede za internetski portal www.sinterice.hr sa svim poddomenama i web stranicama te aplikacijama za mobilne telefone koji pripadaju domeni sinterice, dalje u tekstu internetski portal Šinterica.
 2. Internetski portal Šinterica u vlasništvu je Udruge za dobrobit i zaštitu pasa i mačaka Šinterice dobra srca., dalje u tekstu Šinterice.
 3. Korisnik je svaka osoba koja pristupa i/ili koristi usluge internetskog portala Šinterica, što podrazumijeva neregistrirane korisnike, registrirane korisnike i poslovne subjekte koji se na osnovi ugovornog odnosa koriste uslugama Šinterica.

Opće odredbe

 • Pristupanjem ovim stranicama prihvaćate sva pravila i uvjete korištenja internetskog portala Šinterica. Zadržavamo pravo promjena, modifikacija i dopuna uvjeta korištenja ovih stranica u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu u trenutku objave. Korisnik je dužan redovito čitati Uvjete i pravila korištenja te se smatra da je pristupanjem stranicama Šinterica upoznat s aktualnim pravilima i uvjetima njihova korištenja.
 • U svrhu korištenja usluga internetskog portala Šinterica, korisnik se obvezuje registrirati te u registracijskom obrascu popuniti potrebne podatke i podatke za kontakt. Prikupljanje traženih podataka provodi se sukladno potrebama usluge za čije se korištenje korisnik registrirao.
 • Korisnik za točnost dostavljenih podataka jamči kaznenom i materijalnom odgovornošću te je obvezan održavati podatke točnim i ažurnim. Korisnik registracijom na Šintericama dopušta pohranu, uporabu i obradu navedenih podataka u svrhu djelovanja sustava, slanja sistemskih poruka i komunikaciju s korisničkom podrškom putem elektroničke pošte i telefona. Šinterice se obvezuju da će te podatke koristiti samo u svrhe za koje su dobiveni te u skladu s mjerodavnim propisima.
 • Korisnik ima pravo u svakom trenutku zatražiti zatvaranje svog korisničkog računa i brisanje podataka. Šinterice će zatvoriti korisnički račun i oglase tog korisnika 24 sata nakon podnošenja zahtjeva, osim ako korisnik u navedenom roku ne odustane od zatvaranja. Sve obavijesti o postupku zatvaranja korisničkog računa i brisanja podataka, korisnik će dobiti na adresu elektroničke pošte koju je prijavio u svrhu korištenja usluga internetskog portala Šinterica.
 • Šinterice mogu na internetskoj platformi objaviti nagradne igre ili upitnike svojih partnera, a korisnik svojevoljno može sudjelovati i unijeti svoje osobne podatke. Portal Šinterica ne pohranjuje i ne obrađuje podatke koje je korisnik unio na takav način i ne odgovara za sigurnost podataka te se ograđuje od bilo kakve štete koja bi korisniku mogla nastati u tom slučaju.
 • Portal Šintrica može omogućiti trećoj strani objavu nagradne igre za korisnike. Sudjelovanje u nagradnoj igri regulirano je pravilima treće strane koja je organizirala nagradnu igru, a Šinterice ne odgovaraju za organizaciju i rezultate nagradne igre.
 • Portal Šinterica vodi računa o zaštiti osobnih podataka sukladno primjenjivim propisima te Politici privatnosti kojom se detaljnije uređuju prikupljanje osobnih podataka, njihovo korištenje, sigurnost, čuvanje, brisanje, prijenos te korištenje alata. Poslovni subjekti koji su korisnici usluga portala u potpunosti su odgovorni za osobne podatke koje prikupljaju i unose , te su dužni upoznati osobe čije podatke unose sa svrhom i pravnom osnovom obrade njihovih podataka. Poslovni subjekti su isključivo odgovorni za sadržaj i točnost unesenih osobnih podataka, a fizičke osobe koje u ime poslovnog subjekta koriste usluge portala Šinterica sva prava mogu ostvariti putem podataka za kontakt koji su navedeni uz korisnički račun.
 • Korisnik je dužan brinuti se o sigurnosti svoje korisničke lozinke i povremeno je mijenjati. Korisnik je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neovlaštenim korištenjem prava pristupa, kao i sve sadržaje objavljene pod njegovim korisničkim imenom. Portal Šinterica ne odgovara za slučajeve zloporabe korisničke lozinke, ali čim korisnik javi o vjerojatnoj zloporabi, može odgovarajuće postupati.
 • Portal Šinterica je ovlašten u svakom trenutku zatvoriti korisnički račun onih korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja ili na neki drugi način usporavaju ili ometaju rad internetskog portala Šinterica.
 • Portal Šinterica zadržava pravo, uz zatvaranje korisničkog računa, poduzeti i druge odgovarajuće mjere protiv korisnika koji krše ove Uvjete i pravila korištenja. Uvjeti i odnosi između korisnika i Udruge Šinterice dobra srca podliježu zakonima Republike Hrvatske. U slučaju spora nadležan je sud u Bjelovaru.
 • Za sve objave, oglase, poruke, tekstove, prikaze, fotografije, videosnimke, ponude, kataloge, vaučere i drugi materijal (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljen na stranicama, prenesen preko stranica ili povezan elektroničkom poveznicom (linkom) sa stranica, isključivo odgovara osoba od koje je takav sadržaj potekao. Portal Šinterica ne daje nikakva jamstva o pitanju točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba po osnovi naknade štete ili po bilo kojoj drugoj osnovi, a koja bi bila u vezi sa sadržajem dostavljenim od korisnika, korisnik u cijelosti preuzima odgovornost, kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio portal Šinterica od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi Šintericama svaki trošak kao i svu štetu koja bi nastala na temelju zahtjeva trećih osoba, a po bilo kojoj osnovi vezanoj uz materijal dostavljen od korisnika.
 • Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati sadržaj koji je u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Korisnik se posebno obvezuje da neće prodavati i oglašavati prodaju robe ili pružanje usluga kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.
 • Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika portala Šinterica i oglašivača (nastali zbog istinitosti podataka o korisniku ili sadržaju ponude, o predmetu, cijeni ponude, trajanju akcije i sl.) rješavaju se isključivo između korisnika. Portal Šinterica nije odgovoran ni za kakvu štetu bilo koje vrste, nastale kao posljedica takvih odnosa.
 • Kako bi unaprijedio svoju uslugu portal Šinterica upotrebljava i analizira podatke koje ima o svojim korisnicima, uključujući i podatke o korisničkim interesima, aktivnostima i pregledima, a kako bi odabrao i personalizirao oglase i druge marketinške obavijesti kojima se promoviraju proizvodi i usluge Šinterica.
 • Portal Šinterica kao dodatnu funkciju za registrirane korisnike nudi mogućnost obavještavanja putem e-pošte. Portal Šinterica ne preuzima odgovornost za pravodobno ili detaljno obavještavanje korisnika.
 • Nije dopušteno kopiranje i uporaba bilo kojeg dijela stranice portala Šinterica, uključivši podatke koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja portala Šinterica.
 • Portal Šinterica ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja sadržaja ili zloupotrebe javno objavljenih podataka.
 • Portal Šinterica ne odgovara za bilo kakve troškove koji bi mogli nastati korisniku, a koji mogu nastati zbog korištenja internetskog portala Šinterica.
 • Internetski portal Šinterica sadrži poveznice na internetske stranice drugih poslužitelja. Šinterice ne odgovaraju za sadržaj internetskih stranica treće strane, ne jamče i ne preuzimaju odgovornost za štetan, ilegalni sadržaj ili druga zakonska kršenja na internetskim stranicama trećih strana. Šinterice će u najkraćem mogućem vremenu ukloniti bilo koju poveznicu ili sadržaj nakon što se u potpunosti uvjere da on krši pozitivne zakonske propise ili je na bilo koji način štetan ili nepoželjan.

Predaja oglasa na portalu Šinterica

 • Portal Šinterica je namijenjen javnom objavljivanju oglasa i s time povezanim uslugama koje će omogućiti što učinkovitiju objavu i pretraživanje oglasa. Slanjem zahtjeva za objavu oglasa, korisnik pristaje da se uz njegov oglas na portal Šinterica objave i osobni podaci, kako je podesio u postavkama ili upisao u sadržaj oglasa, a koje mogu vidjeti sve osobe koje imaju pristup internetu. Korisnik može zatražiti brisanje oglasa iz bilo kojeg razloga na način da se ulogira u svoj korisnički račun i potvrdi brisanje oglasa.
 • Oglasi moraju biti napisani na hrvatskom jeziku.
 • Oglas mora sadržavati specifične podatke o predmetu koji se prodaje. Opis se mora odnositi samo na predmet prodaje. U oglasima nije dopušteno oglašavanje ostalih predmeta, usluga, potražnje ili bilo čega drugog što nije direktno predmet prodaje.
 • Slike u oglasu moraju biti slike predmeta koji se prodaje. Nije dopuštena objava logotipa, benera i sl.
 • Liste proizvoda nisu dopuštene. U jedan oglas dopušteno je upisati samo jedan predmet prodaje, osim ako ne predstavlja komplet.
 • Oglas mora sadržajno pripadati u primjerenu rubriku.
 • Naslov oglasa mora opisivati predmet prodaje. U naslov nije dopušteno upisivati naslove drugih web stranica ili više jednakih znakova zaredom (npr.: *** motor za čamac ***).
 • Oglasi koji pozivaju na sudjelovanje u raznim mrežnim marketinzima i piramidalnim igrama nisu dopušteni. Jednako tako nisu dopušteni oglasi koji pozivaju na igranje nedopuštenih igara na sreću.
 • Korisnik može imati samo jedno korisničko ime i za jedan predmet može predati samo jedan oglas. Nije dopušteno mijenjanje predmeta oglašavanja unutar zakupljenog oglasnog paketa ili proizvoda niti je dopuštena objava oglasa za isti predmet u dvije različite rubrike.
 • Internetske veze (linkovi) s internetskog portala Šinterice: dopušteno je jedino povezivanje na dodatni opis predmeta. Linkovi na stranice koje oglašavaju razne usluge nisu dopušteni.
 • Šinterice zadržavaju pravo brisanja, odnosno neobjavljivanja oglasa koji ne zadovoljavaju određeni kriterij ili su u suprotnosti s ovim pravilima i uvjetima.
 • Šinterice imaju pravo ukloniti, urediti, izmijeniti ili odbiti objavu oglasa, i to bez najave, a to će se dogoditi u sljedećim okolnostima:
  • kad je oglas predan u pogrešnu rubriku
  • kad proizvod i/ili oglašivač krši autorska prava i/ili druga prava intelektualnog vlasništva
  • kad proizvod može uzrokovati štetu i/ili prekršiti prava intelektualnog vlasništva nekom drugom, na bilo koji način
  • kad proizvod i/ili sadržaj oglasa sadrži diskriminirajuće aspekte, (dječje) pornografske materijale ili po hrvatskom zakonu ilegalne materijale
  • kad sadržaj jednog oglasa sadrži više proizvoda ili usluga koji nisu raspoređeni u ispravne kategorije
  • kad je oglas u bilo kojem smislu uvredljiv
  • kad je oglas sumnjiv u smislu oglašavanja ukradene ili ilegalne robe
  • kad oglas na bilo koji način narušava kvalitetu sadržaja
  • kad se oglašava potražnja
  • kad postoji sumnja na zloupotrebu internetskog portala Njuškalo
  • kad cijena navedena u oglasu nije stvarna prodajna cijena
  • Njuškalo zadržava pravo izmjene i dopune pojedinog oglasa, a da se pri tome ne mijenja sadržaj predmetnog oglasa (lektorske intervencije, dopuna podataka i slično).
 • Objavom oglasa na internetskom portalu Šinterica korisnik se obvezuje da će savjesno odgovarati na upite ostalih korisnika (na telefon ili e-poštom). Korisnik mora imati aktivnu adresu elektroničke pošte gdje redovito pregledava poštu.
 • Korisnici svojim zahtjevom za objavu oglasa neopozivo ovlašćuju Šinterice da se tim sadržajem koristi, kopira ga, objavljuje te distribuira i u drugim medijima. Šinterice u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na internetski portal Šinterica.
 • Šinterice ne jamče da će korisnik moći pristupati sadržaju svojeg oglasa kad on jednom istekne. Stoga se preporučuje da korisnik sam kod sebe pohrani sadržaj i slike oglasa kako bi ih poslije mogao upotrijebiti u nekom drugom kontekstu.
 • Elektronička komunikacija između korisnika portala Šinterica namijenjena je razgovorima vezanima uz proizvod ili uslugu ponuđenu u oglasu, a radi:
  • informiranja o detaljima oglasa
  • sklapanja transakcije, odnosno trgovanja vezanog uz oglašeni proizvod ili uslugu
  • informiranja o ostalim proizvodima ili uslugama ako je oglašivač poslovni korisnik.

Korisnici su u pisanoj komunikaciji na portal Šinterica dužni:

 • redovito provjeravati i ažurno odgovarati na pristigle upite drugih korisnika
  • prije slanja ponude vezane uz određeni oglas pročitati detaljan opis oglasa i ponudu formirati prema detaljima naznačenim u samom oglasu.

Korisnicima u pisanoj komunikaciji na portal Šinterica nije dopušteno

 • promovirati druge servise, proizvode i usluge
  • slati poveznice na druge internetske lokacije
  • nuditi posredovanje u prodaji ili iznajmljivanju
  • slati ponude za poslovnu suradnju koja nije oglašena
  • rabiti tuđe ime ili adresu e-pošte, lažno se predstavljati ili na bilo koji drugi način dovoditi drugog korisnika u zabludu da s njim kontaktira treća osoba, institucija ili poslovni subjekt
  • tražiti pomoć, donacije ili sponzorstva
  • dogovarati se s drugim oglašivačima o cijenama
  • psovati, slati poruke uvredljivog sadržaja i koristiti se govorom mržnje
  • slati poruke prijetećeg sadržaja ili zastrašivati
  • rabiti robote ili skripte za automatizirano slanje više poruka.

Radi zaštite korisnika, sprječavanja zloporabe komunikacije, otkrivanja neželjene pošte i zlonamjernog softvera portal Šinterica zadržava pravo bez obavijesti:

 • provjeriti i analizirati sadržaj poruka (uključujući vezanu elektroničku poštu)
  • privremeno zadržati poruke i odgoditi njihovu isporuku primateljima
  • trajno otkazati isporuku poruka primateljima
  • isključiti korisnika ili mu onemogućiti daljnje komuniciranje putem poruka.
  • poruke starije od 2 godine se trajno brišu

Završne odredbe

 • Ovi Uvjeti korištenja primjenjuju se i vrijede od 1. siječnja 2021. godine.
 • Sve primjedbe uz članak 11a. Zakona o zaštiti potrošača možete dostaviti u pisanom obliku:
  • na adresu sjedišta udruge: Dubovec 27, Koprivnica
  •  

Odgovor na prigovor obvezujemo se dati u roku određenom Zakonom o zaštiti potrošača.

Podaci o upravitelju sustava portala Šinterica:

Udruga za dobrobit i zaštitu pasa i mačaka Šinterice dobra srca
Adresa: Dubovec 27, Koprivnica 48000, Hrvatska

E-pošta: sinterice.dobra.srca@gmail.com
Telefon: 098 9860821

Podaci o udruzi:

MB: 05072956, OIB: 86503817798 IBAN: HR8924020061100919908 (Erste banka)

Prijavi se

Registriraj se

Resetiraj lozinku

Unesite svoje korisničko ime i adresu e-pošte. Na vašu adresu e-pošte poslati ćemo vam poruku s poveznicom za kreiranje nove lozinke.